Ter voorbereiding op de operatie

Op deze pagina leest u hoe u zich kunt voorbereiden op de plaatsing van een implantaat en wat u daarna kunt verwachten.

Geneesmiddelen die u vóór de operatie in huis moet hebben

Voor de operatie zijn er één of meer recepten aan u verstrekt voor geneesmiddelen die u vóór de operatie in huis moet hebben.

Antibiotica

Het plaatsen van de implantaten wordt uitgevoerd onder een antibioticumscherm om de kans op een infectie te minimaliseren. Het standaard recept daarvoor is:

6 capsules Amoxicilline (=Clamoxil®) 500mg
1 uur voor de ingreep alle 6 capsules met water innemen

Bij een uitgebreidere ingreep (b.v. herstel van de kaakwal) krijgt u een langere de kuur van 21 capsules. Als u allergisch bent voor amoxicilline wordt er een alternatief gebruikt.

Desinfecterend middel

Na de ingreep is tandenpoetsen op die plaats niet mogelijk is. U dient u uw mond na de operatie twee weken lang drie maal daags te spoelen met een desinfecterend middel:

0,2% Chloorhexidine (= Corsodyl®)
gedurende 2 weken 2 x daags goed spoelen

Pijnstillers

Eventuele napijn kunt u het beste bestrijden met:

Paracetamol® 500 mg.

NB. Gebruik liever géén ibuprofen® of verwante pijnstillers i.v.m. risico van nabloeding!
Als u bloedverdunners gebruikt kan het nodig zijn om in overleg met uw huisarts of specialist de dosering daarvan tijdelijk aan te passen. Bij gebruik van Coumarinederivaten wordt gestreefd naar een INR van minder of gelijk aan 3. De behandelaar kan Tranexaminezuur voorschrijven om eventuele nabloeding te voorkomen.

Om postoperatieve zwelling tegen te gaan kan eventueel Arnica gebruikt worden. Dit is een homeopatisch middel dat in de sportgeneeskunde veel wordt gebruikt bij kneuzingen.

Voorbereiding op de operartie

Zorg dat u de voorgeschreven medicijnen op tijd hebt ingenomen (antibiotica één uur voor de ingreep).

Afhankelijk van de grootte van de ingreep is het aan te bevelen om op de dag van de operatie voor vervoer zorg te dragen. Uw behandelaar zal u daarin adviseren.

Het is belangrijk dat u de dag van de operatie géén make-up gebruikt. Bij het werken in en aan de mond kan dit afgeven op steriele onderdelen en instrumenten. Verder is belangrijk om goed geschoren te zijn, omdat dit de steriliteit bevordert.

Na de operartie

Wat u kunt verwachten en wat u wel of juist niet moet doen?

Nabezwaren

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep moet u rekening houden met enige (soms forse) zwelling, verkleuring van de slijmvliezen, wang, lippen, en huid van de hals. Deze zijn van voorbijgaande aard. Als er een overmatige bloeding, pijn, huiduitslag of een andere reden tot ongerustheid optreedt, neemt u dan contact op met onze kliniek, bereikbaar op 020 6700440.
Zwelling van de wang kunt u enigszins voorkomen door direct bij thuiskomst ijsklontjes, in een plastic zak in een washandje, tegen uw gezicht te houden. Dit mag gedurende maximaal een half uur per uur. Bovendien vermindert de kans op zwelling wanneer u de eerste twee nachten na de operatie een extra kussen gebruikt tijdens het slapen.

Een prikkelend en/of verdoofd gevoel in de lip of wang komt een enkele maal voor, met name wanneer implantaten in de onderkaak zijn geplaatst. Dit is meestal na korte tijd verdwenen, maar kan soms langer duren. Ook kan de lip wat strakker aanvoelen dan gewoonlijk wanneer de kaakwal met (kunst)bot is hersteld.

Een lichte nabloeding kan gewoonlijk tot staan gebracht worden door gedurende minimaal 30 minuten stevig dicht te bijten op een twee maal dubbelgevouwen verbandgaasje.

Indien er een pleister over de kin is aangebracht (na herstel van de kaakwal met behulp van kinbot), dan is het noodzakelijk dat u deze enkele dagen laat zitten.

Eventuele pijn kunt u bestrijden met enkele tabletten Paracetamol (zie de gebruiksaanwijzing).

Spoelen

De eerste twee weken moet de mond na iedere maaltijd gespoeld worden met Corsodyl (een recept daarvoor heeft u gekregen). Andere mondwaters of ontsmettingsmiddelen mogen niet worden gebruikt. Let op: dit spoelmiddel geeft een bruinige aanslag op de tong en de tanden en kiezen. De aanslag op de tong verdwijnt vanzelf nadat het gebruik van het spoelmiddel is gestaakt. De aanslag op de tanden zal indien nodig door de tandarts of mondhygiëniste worden verwijderd.

Roken en alcohol

De eerste paar dagen is het af te raden om te roken en/of alcohol te gebruiken.

Voedsel

Indien u (voornamelijk) tandeloos bent, mag u gedurende de eerste week na de operatie alleen gepureerd voedsel gebruiken. In de tweede week kan daaraan fijn gemaakt voedsel worden toegevoegd. Belasting van het implantaatgebied moet worden voorkomen, vooral wanneer de kaakwal is hersteld met (kunst)bot.

Kunstgebit

Uw oude kunstgebit mag niet worden gedragen voordat dit is aangepast door uw behandelaar. Dit gebeurt soms direct na de operatie, maar meestal één tot twee weken later, na het verwijderen van de hechtingen. Verder moet u de instructies van uw behandelaar zorgvuldig in acht nemen.

Verwijderen hechtingen en controle

Eén tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd en wordt zo nodig uw prothese aangepast aan de nieuwe situatie in de mond. Raadzaam is de prothese in ieder geval ’s nachts niet in te doen en verder zo weinig mogelijk te gebruiken.
Na afloop worden afspraken gemaakt voor de vervolgbehandelingen voor het plaatsen van de implantaatconstructie.

Vervolgbehandelingen voor plaatsing van de implantaatconstructie

Implantaatconstructies worden in verschillende fasen vervaardigd. Na het plaatsen van implantaten wordt een aantal maanden gewacht voordat de zgn. supraconstructie (een kroon, brug of prothese) wordt vervaardigd. Welke behandelingen u precies nodig hebt zal uiteraard uitvoerig met u worden besproken. Soms kan een implantaat betrekkelijk eenvoudig worden geplaatst, soms is er eerst een aparte operatie nodig om de kaakwal te herstellen.

Abutment-operatie

Drie of zes maanden na het plaatsen van de implantaten respectievelijk voor onder- of bovenkaak) vindt de abutment-operatie plaats. Dit is een kleine chirurgische ingreep waarbij een dopje op het implantaat wordt bevestigd dat door het tandvlees heen steekt. Normaal gesproken is hiervoor geen medicatie nodig.
Bij een zgn. éénfase systeem wordt het abutment al bij de eerste implantaatbehandeling geplaatst.

Vervaardiging van de suprastructuur

Ongeveer twee weken na de abutmentoperatie kan begonnen worden aan de behandelingen die nodig zijn voor de suprastructuur (kroon, brug of prothese). Dit omvat het maken van afdrukken van de kaak, het bepalen van de beethoogte, bepalen van de plaats, stand, kleur, vorm en grootte van de kunsttand(en).

Afhankelijk van de soort behandeling nemen deze een periode van twee tot zes weken in beslag.
Na plaatsing van de suprastructuur kunt u meestal direct weer normaal eten, praten en lachen.
Om later de botsituatie rond het implantaat te kunnen beoordelen worden bij de plaatsing van de suprastructuur röntgenfoto’s gemaakt.

Onderhoud van uw implantaat

Het spreekt vanzelf dat u de implantaatkroon of -brug bijzonder goed moet schoonhouden. Dit vergt soms extra inspanning. U krijgt hiervoor speciale instructie van uw behandelaar of de mondhygiëniste. Regelmatige controle van de mondhygiëne blijft noodzakelijk.

Bij goed onderhoud zal een implantaatkroon of -brug zal dan over het algemeen probleemloos functioneren. Het kan voorkomen dat er na verloop van tijd kleine reparaties uitgevoerd moeten worden.
Het succespercentage van implantaten is groot: voor onder- en bovenkaak over een periode van 10 jaar is respectievelijk rond de 98% en 95%.
Mocht een implantaat onverhoopt verloren gaan, dan is dat natuurlijk een nare gebeurtenis. Verlies van het implantaat wordt overigens vooral gezien bij patiënten die roken en bij patiënten met een inadequate mondhygiëne.

Tijdens de implantaat-operatie kan een enkele keer blijken dat het plaatsen van een implantaat in het geheel niet mogelijk is, ondanks de positieve uitslag van het vooronderzoek.
Voor mogelijke complicaties direct na de operatie en hoe daar op te reageren krijgt u apart informatie.

Financiële afhandeling

Voordat de behandeling begonnen wordt krijgt u van ons een gespecificeerde begroting van de kosten. De rekeningen zullen logisch gespreid worden aan de hand van de uitgevoerde behandelingen. Bij uitgebreid techniekwerk kan om een voorschot worden gevraagd.

De in de UPT-lijst (Uniform Particulier Tarief) vastgestelde tarieven voor de implantologische behandelingen bevatten geen garantie-element . Met andere woorden, wanneer een implantaat verwijderd wordt, zijn de kosten van een nieuw implantaat en eventuele kroon in principe ook voor uw rekening. Wij zullen echter ons uiterste best doen om in alle redelijkheid een oplossing te vinden. Wanneer een implantaat binnen een jaar verloren gaat, zullen wij op onze kosten een nieuw implantaat herplaatsen als dat medisch/tandheelkundig mogelijk en gewenst is.